İdari Personel

Adi Soyadi : FATİH SAĞIR
Ünvan : ŞEF
Birim : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/fatihsagir

Adi Soyadi : Adil DUMAN
Ünvan : Memur
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/adilduman@hitit.edu.tr

Hukuk Müşavirliği
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü