Mobil Menü

Haber ve Duyurular

Yönetmelikler

a- İdari Yapıya İlişkin Yönetmelikler


 

b- Personele İlişkin Yönetmelikler


 

c- Eğitim - Öğretim ile İlgili Yönetmelikler


 

ç- Öğrencilerle İlgili Yönetmelikler


 

d- Üst Kuruluşlara İlişkin Yönetmelikler


 

e- Hitit Üniversitesi Yönetmelikleri