GÖREVİMİZ


Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 35. maddesine göre aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:


a) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlara olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

 

b) Üniversitenin tasarrufları'nın yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,

 

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

Hukuk Müşavirliği
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum